Kim jesteśmy?

Jesteśmy polską i niezależną firmą rodzinną, której początki sięgają 2000 r. Nasze biuro zlokalizowane jest na warszawskim Wilanowie. Przedsiębiorstwo początkowo było prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, by w 20-rocznicę swojego powstania przeobrazić się w spółkę kapitałową, pozostająca w całości własnością rodzinną i pod rodzinnym zarządem.

Co robimy?

Naszą uwagę skupiamy na wybranych branżach i produktach. Ta strategiczna koncentracja pozwala nam generować wartość dodaną dla współpracujących z nami wytwórców oraz zagwarantować najwyższy poziom obsługi naszych Klientów. Specjalizujemy się w imporcie i dystrybucji substancji aktywnych oraz innych kluczowych materiałów i surowców produkcyjnych dla branży farmaceutycznej oraz specjalistycznych komponentów dla branży spożywczej, posiadających szczególne właściwości lub pełniących specjalistyczne funkcje. Niektóre produkty z naszej oferty znajdują także zastosowanie w branży kosmetycznej oraz weterynaryjnej.

Co nas wyróżnia?

Farmaceutyczna jakość

Farmaceutyczna jakość

Nasze procedury, procesy i standardy opierają się na farmaceutycznym systemie zarządzania jakością. Jesteśmy certyfikowani przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i poddawani regularnym audytom zewnętrznym. Posiadamy uprawnienia w zakresie importu i dystrybucji na terenie Unii Europejskiej substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji produktów leczniczych. Niezależnie jednak od końcowego przeznaczenia danej substancji – czy jest to sektor farmaceutyczny, spożywczy (w tym suplementy diety), kosmetyczny czy weterynaryjny – działamy w oparciu o standardowe procedury operacyjne oraz system zarządzania jakością nadzorowany przez organy farmaceutyczne i opierający się na założeniach normy PN-EN ISO 9001:2015.

Kwalifikowani dostawcy

Kwalifikowani dostawcy

Zgodnie z przyjętym w naszej firmie systemem zarządzania jakością wytwórcy substancji aktywnych oraz podwykonawcy w zakresie kluczowych procesów (w tym magazynowania i transportu) podlegają formalnej kwalifikacji, programowi audytów oraz okresowej ocenie. Realizowane procesy kwalifikacji dostawców oraz nadzoru nad dostawcami dają nam pewność, że podwykonawcy są w stanie dostarczać usługi o wymaganej jakości oraz że wytwórcy API są w stanie wytworzyć i dostarczyć substancję farmaceutyczną zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego oraz indywidualnymi wymaganiami odbiorcy końcowego, a wdrożony przez nich system zapewnienia jakości gwarantuje powtarzalność parametrów jakościowych.

Substancje rzadkie i specjalistyczne

Substancje rzadkie i specjalistyczne

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama substancji unikatowych. Posiadamy uprawnienia do obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 przeznaczonymi do wykorzystania m.in. w procesie wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów medycznych (w tym wyrobów aktywnego osadzania oraz używanych do diagnostyki in vitro), produktów kosmetycznych i weterynaryjnych. Mamy doświadczenie w obrocie produktami o statusie ADR, łatwopalnymi oraz wymagającymi kontrolowanych warunków temperatury i wilgotności (np. substancje aktywne do szczepionek).

Elastyczność i dynamika

Elastyczność i dynamika

Jesteśmy organizacją, która bardzo łatwo dostosowuje się do zmian otoczenia. Działamy szybko i bez zbędnej biurokracji. Większość dostaw realizujemy bezpośrednio od wytwórcy pod indywidualne zamówienie odbiorcy końcowego. Ograniczenie liczby etapów w transporcie oraz miejsc składowania pozwala nam na minimalizację ryzyka jakościowego. Poza substancjami znajdującymi się w naszej stałej ofercie świadczymy również usługi dedykowanych poszukiwań substancji rzadkich lub o specyficznych wymaganiach jakościowych. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie przeanalizować rynek i zidentyfikować potencjalnych wytwórców dla każdego surowca.

Jak działamy?

Na poszczególnych rynkach produktowych współpracujemy ściśle z wybranymi i uprzednio przez nas zakwalifikowanymi wytwórcami z krajów trzecich oraz z obszaru Unii Europejskiej. Współpraca ta opiera się zazwyczaj na zasadzie wyłącznej reprezentacji i długookresowego partnerstwa, w celu zapewnienia naszym Klientom produktów i usług około sprzedażowych najwyższej jakości. Tworzymy przyjazne środowisko do dwustronnego przepływu informacji między wytwórcami a odbiorami końcowymi. Posiadamy dostęp do pełnej dokumentacji rejestracyjnej oferowanych produktów, która w przypadku substancji aktywnych dla farmacji obejmuje m.in. ASMF / CEP, GMP, Written Confirmation (jeśli dotyczy) oraz niezbędne oświadczenia wytwórcy.

Do oferowanych przez nas kompleksowych usług dla farmacji należą:

  • Poszukiwanie nowych źródeł dostaw API

  • Poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw API

  • Personalizacja specyfikacji API pod wymagania konkretnych projektów

  • Pełne wsparcie dokumentacyjne projektów

  • Organizacja audytów GMP u wytwórców API

  • Nadzór nad łańcuchem dostaw

0+
lat doświadczenia na polskim rynku
0+
produktów oferowanych przez firmę
0+
klientów polskich i zagranicznych
0+
kraje pochodzenia substancji