Lactoferrin

Lactoferrin is an iron-binding glycoprotein from the transferrin group, which strengthens the body’s immune system and has extensive antibacterial, antiviral and antifungal properties.
The lactoferrin we offer, produced by Beston Pure Dairies from Australia, belonging to the Biolactive, Mediferrin 95% and Trueferrin 90% product lines, is produced directly from skimmed milk.

 • purity > 95%, confirmed by an accredited laboratory

 • for medical applications, in foods for special medical purposes and in infant formulas and follow-on formulas

 • high bioactivity

 • low moisture

 • purity > 90-95%, confirmed by an accredited laboratory

 • for use in dietary supplements and other food products

 • high bioactivity

 • low moisture

 • czystość > 95%, potwierdzana przez akredytowane laboratorium

 • do zastosowań medycznych, w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt

 • wysoka bioaktywność

 • niski poziom wilgoci

 • czystość: 90-95%, potwierdzana przez akredytowane laboratorium

 • do stosowania w suplementach diety oraz pozostałych produktach spożywczych

 • wysoka bioaktywność

 • niski poziom wilgoci

GROW

PROTECT

NOURISH

REGENERATE

GROW

PROTECT

NOURISH

REGENERATE